logo
  
 

 

 

Boezemweg 2d-e
2641KH Pijnacker
Postbus 45
2640 AA Pijnacker

tel. : 015-3613494
fax : 015-3613887
mail: info@vdhp.nl

Welkom bij Van der Ho-even & Partner

Mededeling

Zoals u via de media hebt kunnen vernemen, hebben de banken en verzekeraars aangekondigd alle hypotheekomzettingen voor 1 maart compleet binnen te moeten hebben. Tegelijkertijd is het onzeker of offertes op tijd door de geldverstrekkers gemaakt kunnen worden. Dit betekent dat wij niet in staat zijn om u te garanderen dat aangevraagde offertes ook werkelijk op tijd terug bij de geldverstrekker aanwezig zijn.

Wij kunnen u wel helpen door het “plakken van een tijdelijke pleister” waardoor uw recht op omzetting ook na 1 april 2013 blijft bestaan. Vanwege de tijdsdruk handelen wij dit telefonisch en online af. De uiterste datum om ons de opdracht hiertoe te geven is 21 maart 2013. Later in het jaar kunnen wij in een persoonlijk gesprek het omzettingsadvies verder uitwerken en in gang zetten. De kosten die wij u in rekening brengen voor deze tijdelijke oplossing bedragen € 225,-- vrijgesteld van BTW en worden verrekend met de kosten die wij bij u in rekening brengen indien u later dit jaar advies van ons wenst over de definitieve omzetting van uw hypotheek.

Van der Ho-even & Partner wil uw financiële belangen optimaal behartigen. Om de gewenste financiële zekerheid te bereiken, adviseren wij u over de mogelijkheden en stellen wij voor u een evenwichtig pakket voorzieningen samen dat wij gedurende de relatie die u met ons heeft voor u onderhouden en indien nodig aanpassen.
Uitgangspunt daarbij is steeds uw wens in combinatie met de financiële mogelijkheden. Wij helpen u met het bepalen van realistische doelstellingen op financieel gebied, waarbij wij u ook wijzen op de beperkingen, mogelijkheden en voordelen van wettelijke regelingen op het gebied van fiscaal, huwelijks-, vermogens- en erfrecht.

Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij streven een hoog niveau van dienstverlening na en investeren daarom in onze medewerkers op het gebied van opleidingen en informatievoorziening. Onze medewerkers werken op basis van een vast inkomen. Onze hypotheekadviseur werkt op basis van een percentage van de uiteindelijke adviesnota. Het percentage van de adviesnota is een vast percentage en is niet afhankelijk van productie eisen maar juist van kwaliteitseisen.

Wij assisteren u actief bij schadeafwikkeling en hebben de bereikbaarheid van ons kantoor zo goed mogelijk afgestemd op uw behoefte.

Uw financiële zekerheid, onze dienstverlening.

Van der Ho-even & Partner kan u uitstekend van dienst zijn in het totale spectrum van financiële dienstverlening. Klik voor meer informatie op het onderwerp van uw keuze.Nieuws:Informatie over provisieverbod 

 

 

 

Van der Ho-even & Partner, © 2009