logo
  
 

 

Boezemweg 2d-e
2641KH Pijnacker
Postbus 45
2640 AA Pijnacker

tel. : 015-3613494
fax : 015-3613887
mail: info@vdhp.nl

Vraag & Antwoord

 • Ik heb nu een aflossingsvrije hypotheek. Moet ik nu gaan aflossen?
 • Nee, u hoeft niet af te lossen omdat uw hypotheek voor 1 januari 2013 afgesloten is.
 • Wanneer mag ik gebruik maken van het overgangsrecht en hoef ik dus niet af te lossen om recht op aftrek te krijgen?
 • Het overgangsrecht is van toepassing als u op 31 december 2012 een eigen woning met een daarop rustende eigenwoningschuld heeft. U hoeft dan niet af te lossen om een recht op renteaftrek te behouden/verkrijgen.
 • Wanneer mag ik gebruik maken van het overgangsrecht en wordt mijn aan de eigenwoningschuld gekoppeld spaar- of beleggingsproduct (KEW, BEW of SEW) in box 1 vrijgesteld?
 • Het aan de eigenwoningschuld gekoppelde spaar- of beleggingsproduct ‘volgt’ als het ware de eigenwoningschuld. Als de schuld onder het overgangsrecht valt, geldt dat in beginsel ook voor het aan de schuld gekoppelde spaar- of beleggingsproduct.
 • Kan na 31 december 2012 nog een in box 1 vrijgesteld spaar- of beleggingsproduct aan de eigenwoningschuld worden gekoppeld?
 • Nee, tenzij het spaar- of beleggingsproduct wordt gekoppeld aan een lening die in 2013 tot stand komt en de lening onder het overgangsrecht valt of tenzij u gebruik kan maken van de overgangstermijn die loopt tot 1 april 2013.
 • Is de overgangstermijn tot 1 april 2013 voor mij van toepassing?
 • Indien u op 31 december 2012 beschikte over een eigen woning en een eigenwoningschuld, is de overgangsregeling voor u van toepassing.
 • Wat betekent de overgangstermijn tot 1 april 2013 voor mij?
 • U kunt bijvoorbeeld uw aflossingsvrije hypotheek nog tot 1 april 2013 omzetten in een (bank)spaarhypotheek. Ook indien u op 31 december 2012 beschikte over een kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht die voldoet aan de voorwaarden om als KEW, SEW of BEW te worden aangemerkt maar niet formeel is gekoppeld aan de eigen woning, kunt u gebruik maken van deze overgangstermijn. Deze kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen of beleggingsrechten mogen tot 1 april 2013 worden omgezet in een KEW, SEW onderscheidenlijk BEW. Vanaf het moment van omzetting geldt de box 1 vrijstelling. De kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen of beleggingsrechten behoren op 1 januari 2013 wel tot de heffingsgrondslag van box 3.
 • Is er voldoende tijd om mijn aflossingvrije hypotheek om te zetten?
 • Veel banken hebben als deadline 1 maart aangegeven zodat men voldoende tijd heeft om de zaken af te handelen. U heeft echter de mogelijkheid om door het toepassen van een tussenstap meer tijd te krijgen om de zaken goed te regelen. U kunt hiertoe telefonisch contact met ons opnemen.
 • Wat gebeurt er aan het einde van de looptijd van mijn aflossingsvrije hypotheek als ik nu niets verander?
 • U moet dan de restschuld ineens aflossen. Dit kan middels een nieuwe lening indien u voldoende inkomen heeft en de woning voldoende waarde heeft in verhouding tot de schuld. Dit kan ook uit eigen middelen of door middel van verkoop van de woning.
 • Wat betekent het provisieverbod voor mij?
 • Indien u Van der Ho-even & Partner een opdracht geeft tot het aanpassen van uw hypotheek krijgt u een nota voor de verrichte werkzaamheden. Het eventueel eerder in rekening gebrachte bedrag voor de afhandeling van de tussenstap wordt verrekend met de uiteindelijke nota voor de complete omzetting.
 • Ik heb een verzekering ter aflossing van de hypotheek afgesloten. Hoe weet ik of deze in Box 3 of Box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning) valt?
 • U kunt het beste de verzekeraar bellen waar uw polis loopt. Zij hebben al uw gegevens.
 • Wat moet ik doen als ik mijn verzekering, die ter aflossing van de hypotheek dient, wil overzetten van Box 3 naar Box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning)?
 • U kunt het beste de verzekeraar bellen waar uw polis loopt. Zij zullen u informeren over de procedure.

  Afkortingen:

 • SEW
 • Spaarrekening Eigen Woning, met andere woorden een bankspaarhypotheek. Altijd Box 1. Indien u reeds een bankspaarhypotheek heeft, hoeft u die hypotheek/dat leningdeel niet aan te passen.
 • BEW
 • Beleggingsrecht Eigen Woning. Dit betreft geen verzekering, maar een beleggingsrekening. Vraag na bij uw bank of uw beleggingsrekening in Box 1 of Box 3 valt. Indien uw rekening een BEW betreft, valt deze in Box 1.
 • KEW
 • Kapitaalverzekering Eigen Woning. Dit kan een spaarhypotheekverzekering, beleggingsverzekering of traditionele levensverzekering zijn. Vraag na bij uw verzekeraar of uw aflossingsverzekering in Box 1 of Box 3 valt. Indien uw verzekering een KEW betreft, valt deze in Box 1.

   

   

   

  Van der Ho-even & Partner, © 2009