logo
  
 

 

Boezemweg 2d-e
2641KH Pijnacker
Postbus 45
2640 AA Pijnacker

tel. : 015-3613494
fax : 015-3613887
mail: info@vdhp.nl

Nieuws:

UITLEG PROVISIEVERBODWAT VERANDERT ER IN 2013 VOOR HYPOTHEKEN?

Let op!

De informatie die u hier vindt is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 14 november 2012 en de laatste aanvulling van 7 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit het regeerakkoord nader moet vormgeven is nog niet afgerond. Wanneer de Eerste Kamer instemt met de voorgelegde plannen is duidelijk hoe de voorstellen verder zullen worden vormgegeven.

NIEUWE HYPOTHEKEN (vanaf 1 januari 2013)

 • Nieuwe hypotheken moeten in 30 jaar volledig en minimaal annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor belastingaftrek.
 • Dit geldt ook voor verhogingen ten opzichte van de bestaande Eigenwoning schuld.
 • Met ingang van 1 januari 2014 gaat het percentage waartegen de rente kan worden afgetrokken jaarlijks een half procent omlaag. De aftrek in de schijf van 52% gaat in het eerste jaar omlaag naar 51,5%. Consumenten die op dit moment maximaal 42% belasting betalen, worden pas over 20 jaar met de gevolgen van deze maatregel geconfronteerd. De maximale aftrek gaat op den duur naar 38%.
 • Aan bestaande hypotheken kan vanaf 1 april 2013 geen nieuwe Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) of Spaarrekening Eigen Woning (SEW) worden gekoppeld. Alleen bestaande KEW’s, BEW’s of SEW’s worden met een overgangsrecht gerespecteerd.

 • Vraag en antwoord:

 • Wat verandert er per 1 januari 2013 voor een hypotheek die is ingegaan vóór 1 januari 2013?

 • Voor deze hypotheek verandert er niets. De aftrekbaarheid van hypotheekrente voor deze hypotheken is ongewijzigd.

 • Een bestaande woning is gekocht in 2012. De hypotheek gaat in na 1 januari 2013. Is de hypotheekrente aftrekbaar?

 • De rente is aftrekbaar als de onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst is getekend op uiterlijk 31 december 2012. De hypotheek moet ingaan vóór 1 januari 2014.

 • Een nieuwbouw woning is gekocht in 2012. De hypotheek gaat in na 1 januari 2013. Is de hypotheekrente aftrekbaar?

 • De rente is aftrekbaar als de koop-aanneemovereenkomst is gesloten op uiterlijk 31 december 2012. De ontbindende voorwaarden hoeven niet te zijn verstreken. De hypotheek moet ingaan vóór 1 januari 2014.

 • De rente van een hypotheek is aftrekbaar. Blijft deze rente aftrekbaar bij verhuizing?

 • Ja. De rente op deze bestaande hypotheek blijft aftrekbaar. De aflossingsvorm van de bestaande hypotheek hoeft niet gewijzigd te worden. Bij een verhoging vanaf 1 januari 2013 is de rente van het extra hypotheekbedrag alleen aftrekbaar als dit extra leningdeel een annuïteiten of lineaire hypotheek is. De maximale looptijd is 30 jaar.

 • De rente van een hypotheek die bestaat op 31 december 2012 is aftrekbaar. Blijft deze rente aftrekbaar bij oversluiten vanaf 1 januari 2013?

 • Ja. Deze bestaande hypotheek blijft aftrekbaar. De aflossingsvorm van de bestaande hypotheek hoeft niet gewijzigd te worden.

   


  Inleg spaarloonregeling eindigt:
  De miljoenennota bevestigt dat met ingang van 1 januari 2012 nieuwe inleg op bestaande spaarloonregelingen niet meer mogelijk is. Veel levensverzekeringen, ook die zijn afgesloten in combinatie met een hypothecair krediet, worden door de consument gefinancierd uit de inleg op spaarloonregelingen. Vanaf 1 januari 2012 is dat dus niet meer mogelijk. Indien u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.

  Bron: SEH


   

   

   

  Van der Ho-even & Partner, © 2009